Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Olomouc – Publikační činnost

papers-3819540__340
Share Button

Dotace na podporu rozvoje autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc a vydávání periodických a neperiodických publikací, týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, původní autorská tvorba, vztahující se k městu Olomouc.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2019 do 25. 11. 2019 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora rozvoje autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc a vydávání periodických a neperiodických publikací, týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, původní autorská tvorba, vztahující se k městu Olomouc (poezie, próza, drama), odborné publikace, reflektující město Olomouc (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví města, historických osobností a událostí), dokumentačně historické publikace, reflektující město Olomouc (např. prezentace historie, archivních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.).
  • Program je zaměřen na podporu vydávání periodických a neperiodických publikací, týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic. Program podporuje také literární tvorbu olomouckých autorů. Jedná se publikační činnost realizované (alespoň z části) v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 100 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky, ani jiné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>