Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Publikační činnost

papers-3819540__340
Share Button

Dotace na podporu vydávání všech literárních žánrů, vztahujících se k městu Olomouci, podpora kvalitní literární tvorby olomouckých autorů, podpora mladých a začínajících olomouckých autorů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc, vydávání periodických a neperiodických publikací, týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, původní autorská tvorba, vztahující se k městu Olomouc (poezie, próza, drama), odborné publikace, reflektující město Olomouc (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví města, historických osobností a událostí), dokumentačně historické publikace, reflektující město Olomouc (např. prezentace historie, archivních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.)
  • Podpora vydávání všech literárních žánrů, vztahujících se k městu Olomouci, podpora kvalitní literární tvorby olomouckých autorů, podpora mladých a začínajících olomouckých autorů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 100 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Jedná se publikační činnost realizované (alespoň z části) v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>