Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Publikační činnost

Dotace na podporu vydávání všech literárních žánrů, vztahujících se k městu Olomouci, podpora kvalitní literární tvorby olomouckých autorů, podpora mladých a začínajících olomouckých autorů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2023 do 20. 1. 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc, vydávání periodických a neperiodických publikací, týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, původní autorská tvorba, vztahující se k městu Olomouc (poezie, próza, drama), odborné publikace, reflektující město Olomouc (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví města, historických osobností a událostí), dokumentačně historické publikace, reflektující město Olomouc (např. prezentace historie, archivních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.)
  • Podpora vydávání všech literárních žánrů, vztahujících se k městu Olomouci, podpora kvalitní literární tvorby olomouckých autorů, podpora mladých a začínajících olomouckých autorů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 100 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Jedná se publikační činnost realizované (alespoň z části) v období od 1.1.2023 do 31.12.2023,
    přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru