Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Sociální oblast a oblast odstraňování bariér

invalidnivozik
Share Button

Dotace na podporu zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví, podpora odstraňování bariér a podpora prorodinných aktivit ve městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 15. 12. 2021 do 14. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem je zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví, podpora odstraňování bariér a podpora prorodinných aktivit ve městě Olomouci formou aktivit identifikovaných zejména viz cíle a opatření aktuálního komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Olomouce a Koncepce rodinné politiky statutárního města Olomouce.
  • Aktivity probíhají zpravidla na území statutárního města Olomouce. Jedná se zejména o podporu volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační a vzdělávací programy pro seniory, dobrovolnictví a podporu v oblasti individuální dopravy osob se zdravotním postižením a podporu rodinných a mateřských center.
  • Dotace neinvestičního i investičního charakteru. Pokud jsou naplněny znaky veřejné podpory, poskytuje se dotace v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 250 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 400 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí podat více žádostí na stejný účel v rámci programů statutárního města Olomouce.
  • Žadatel smí žádat o dotaci na určitou aktivitu pouze v rámci jednoho dotačního programu statutárního města Olomouce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>