Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Sportovní akce

Dotace na podporu organizace a uspořádání sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 12. 2023 do 20. 1. 2024 nebo do vyčerpání částky určené na
  sportovní akce 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora organizace a uspořádání sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti.
 • Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit olomouckých sportovních klubů v období od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024 (program je
  průběžný a lze vněm žádat do vyčerpání alokované částky), konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru a účast na takovýchto akcích, pokud jsou konány mimo olomoucký region.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči statutárnímu městu Olomouci, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru