Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Sportovní akce

volleyball-team-1561544__340
Share Button

Dotace na podporu organizace a uspořádání sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021 nebo do vyčerpání částky určené na sportovní akce 2021.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní osobnosti není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit olomouckých sportovních klubů v období od 1. 3. 2021 do 31.12.2021 (program je průběžný), konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru a účast na takovýchto akcích, pokud jsou konány mimo olomoucký region.
  • Vzhledem k současné pandemii coronaviru COVID-19 a možnými omezeními v rámci boje proti šíření této nemoci, jsou vypuštěny v r. 2021 z hodnotících kritérií počty účastníků na jednotlivých akcích.
  • Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.
  • Podpora organizace a uspořádání sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnost.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 100 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80% celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči statutárnímu městu Olomouci, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>