Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Tvorba a ochrana životního prostředí

nature-3289812__340
Share Button

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadu a recyklace odpadů, podporu obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, ochranu přírody a krajiny, ochranu zvířat na území města Olomouce a další užší priority, případně specifické programy vyhlášené pro daný rok městem Olomouc k řešení určitého aktuálního problému.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu do 15. 1. 2021.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní osobnosti není pro poskytování dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadů, opětovné využití a jejich recyklace, podpora obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, včetně ochrany přírody, krajiny a ochrany zvířat, další užší priority, příp. specifické programy vyhlášené pro daný rok městem Olomouc k řešení určitého aktuálního programu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 333 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 50 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>