Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Víceleté dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Účelem vyhlášeného dotačního programu je víceletá podpora významných a kontinuálních kulturních a společensko-kulturních projektů uskutečňovaných na území města Olomouce a přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají v termínu od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora kulturních organizací a jejich pravidelné činnosti. Jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností a organizací
  kulturních aktivit, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie, propagační činnost a další.
 • Podpora kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky města Olomouce,
  oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky města Olomouce, podpora kulturní diverzity a budování kulturní identity
  ve spojení s městem, obohacování kulturního dění v Olomouci za účelem prohlubování vztahu občanů k místu, ve kterém žijí, zvyšování dostupnosti kulturních akcí prezentovaných široké veřejnosti, propagace města mimo jeho hranice v rámci cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná částka alokovaná v rozpočtu SMOl ročně/celkově: 6 500 000 Kč / 19 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě ročně/celkově: 200 000 Kč / 600 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě ročně/celkově: 2 000 000 Kč / 6 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Každý žadatel o dotaci musí svůj projekt prezentovat na jednání komise pro kulturu a cestovní ruch, která zasedne v termínu mezi
  21. a 29. 11. 2023. Nepřítomnost žadatelů na prezentaci může být důvodem nepodpoření projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru