Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Využití volného času dětí a mládeže

shutterstock_152206601.jpg
Share Button

Dotace na odporu celoroční činnosti organizované pro děti a mládež a jednorázové akce mohou získat právnické nebo fyzické osoba, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty zaměřené na děti a mládež.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají v termínu  od 13. 12. 2021 do 10. 1. 2022 (včetně).

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • a) Vytváření nabídky volnočasových aktivit pro olomoucké děti a mládež.
 • b) Podpora zapojování dětí a mládeže do pravidelných volnočasových aktivit.
 • c) Podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě apod..
 • d) Podpora tvořivosti v oblasti řemeslných a rukodělných aktivit.
 • e) Zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků a dětmi a mládeží.
 • f) Rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží.
 • g) Rozvoj organizací pracujících s dětmi a mládeží.
 • h) Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 900 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit 50 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>