Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

Cílem podpory je umožnit realizaci mimořádných aktivit, které z časových či obsahových důvodů nemohly být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce a tím dát šanci na jejich realizaci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat průběžně od 1. února 2018 nejpozději však do 1. 11. 2018 s tím, že pokud dojde k vyčerpání alokované částky, bude příjem žádostí zastaven.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na podporu aktivit, které významným dopadem slouží pro propagaci a rozvoj statutárního města Olomouce. Jedná se o podporu akcí, které pro svou mimořádnost – žadatel je dříve nepředpokládal či jsou svým charakterem specifické (je třeba podrobně zdůvodnit) – že nemohly být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce.
  • Dopadem aktivity se v tomto programu rozumí to, že její organizátor bude akci či činnost propagovat nebo jinak prezentovat jak na území statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje, čímž osloví či jiným způsobem zasáhne jeho obyvatele, tak zejména na celostátní, případně i na mezinárodní úrovni. Aktivita musí proběhnout v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a prokazatelně přispět k propagaci a rozvoji města Olomouce.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 1 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru