Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže

Cílem programu je systémově podpořit činnost právnických osob, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže ve městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 12. 2023 do 20. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby zajišťující pravidelnou přípravu a účast dětí a mládeže na výkonnostních soutěžích, přeborech, pohárech a ostatních akcích organizovaných jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi s celostátní působností.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je v rámci rozpočtových možností města přispět sportovním organizacím, působícím ve městě Olomouci, na částečnou úhradu provozních výdajů souvisejících se zabezpečením výkonnostního sportu děti a mládeže.
  • Cílem programu je systémově podpořit činnost těch organizací, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením výkonnostního sportu děti a mládeže ve městě Olomouci.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 13 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 4 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči statutárnímu městu Olomouci, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru