Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Olomouc – Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže

basketball-1476010__340
Share Button

Cílem programu je systémově podpořit činnost právnických osob, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže ve městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 12. 2019 do 10. 1. 2020 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby zajišťující pravidelnou přípravu a účast dětí a mládeže na výkonnostních soutěžích, přeborech, pohárech a ostatních akcích organizovaných jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi s celostátní působností.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, na stravování a ubytování mladých sportovců, na startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, na úhradu odměn trenérů a cvičitelů, na provozní výdaje spojené s celoroční činností mládeže.
  • Cílem programu je systémově podpořit činnost těch organizací, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením výkonnostního sportu děti a mládeže ve městě Olomouci.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 16 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 6 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80% celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci může být vyzván, aby svůj projekt prezentoval a podpořil tak svou žádost. Prezentace projektu probíhají ve veřejném slyšení před sportovní komisí v maximální délce 15 minut. Termín prezentace sdělí žadatelům administrátor v dostatečném předstihu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>