Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města

shutterstock_113712319.jpg
Share Button

Podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 11. 2. 2022 do 31. 10. 2022 nebo do vyčerpání určené částky.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a recipročně partnerská města v Olomouci přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci.
  • Podpora kulturních a uměleckých aktivit, publikační činnosti, sportovních akcí, školských výměn a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města.

Forma a výše podpory:

  • Dotace neinvestičního charakteru.
  • Předpokládaná částka alokovaná v rozpočtu SMOl je 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 45 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z uznatelných nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči statutárnímu městu Olomouci, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>