Přeskočit na obsah

Město Opava — Program Sociální a související služby

Dotace je určena k financování sociálních a souvisejících služeb, které jsou poskytovány na území statutárního města Opavy včetně jeho městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky a jsou v souladu se schváleným Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022.

Příjemci podpory:

 • Organizace, které jsou poskytovatelem sociálních služeb a souvisejících služeb a jsou zapojeny do procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
  • A1: Služby sociální péče.
  • A2: Služby sociální prevence.
  • A3: Služby odborného sociálního poradenství.
 • B. SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY.
  • B1: Hospicová péče.
  • B2: Dobrovolnictví na území města Opavy.
  • B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu).
  • B4: Ostatní související služby a aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul A1: Služby sociální péče, A2: Služby sociální prevence, A3: Služby odborného sociálního poradenství – maximální výše dotace se u registrovaných sociálních služeb odvíjí od typu sociální služby a je stanovena následovně: 
  • pobytové služby           – max. 30 % oprávněné provozní ztráty,
  • ambulantní služby       – max. 25 % oprávněné provozní ztráty,
  • terénní služby               – max. 20 % oprávněné provozní ztráty;
 • Dotační titul B1: Hospicová péče – max. 1 600 000 Kč;
 • Dotační titul B2: Dobrovolnictví na území města Opavy – max. 300 000 Kč;
 • Dotační titul B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání: 25 000 Kč na 1 úvazek OZ;
 • Dotační titul B4: ostatní související služby a aktivity: max. 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen dotaci použít v období od 01. 01. 2023, a to pouze na úhradu nákladů vzniklých do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru