Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Ostrava – Dotace v oblasti protidrogové prevence

shutterstock_153866099.jpg
Share Button

Dotace na sociální služby a související aktivity v oblasti protidrogové prevence.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby, splňující ustanovení uvedené v těchto Podmínkách, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Typy podporovaných projektů:

 • A) Sociální služby (poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění; podmínkou pro žadatele v tomto tématu podpory je podaná žádost o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu)
  • 1. Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na návykových a omamných látkách.
  • 2. Kontaktní centra pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách.
  • 3. Terapeutická komunita pro osoby závislé na návykových látkách.
  • 4. Terénní programy pro uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek.
  • 5. Služby následné péče pro osoby závislé na návykových látkách.
  • 6. Telefonická krizová pomoc pro osoby ohrožené zneužíváním návykových látek.
 • B) Související aktivity
  • 1. Ambulantní léčba závislostí na návykových látkách, včetně patologického hráčství.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace poskytnuté na zajištění jedné registrované služby nebo související aktivity je 1,5 mil. Kč/rok. Částka může být použita na částečnou úhradu projektu.
 • Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí dotace nad maximální limit stanovený těmito Podmínkami.

Specifika a omezení:

 • Předložené žádosti posuzuje příslušná komise nebo pracovní skupina Rady města Ostravy, v odůvodněných případech také odborná pracovní skupina komunitního plánování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>