Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Ostrava – Dotační program „fajnOVY prostor“

bridge-53769__340
Share Button

Cílem programu  je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a místních komunit na území statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a místních komunit na území statutárního města Ostravy.
 • Dotační podpora je určena zejména na úhradu:
  • Přípravy projektu (zpracování analýzy, průzkumu apod.).
  • Zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, vizualizace, apod.).
  • Služby odborníka (architekt, výtvarník, odborník na participaci, apod.).
  • Realizaci projektu (stavební materiál, nářadí, mobiliář, práce dodavatele, výpůjčky nářadí či mechanizace apod.).
  • Úhradu nákladů spojených s propagací projektu a povinnou publicitou (maximálně do výše 5% z celkového rozpočtu projektu).
  • Úhradu nákladů spojených se vzděláváním a osvětou veřejnosti (pronájem prostor, honorář lektorů apod.).
  • Další náklady prokazatelně související s realizací projektu.
 • Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt je 500 000 Kč.
 • Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků pro celý dotační program (29. 1. 2020 – 31. 12. 2021) je 9 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí prokázat a doložit oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr. Do třetího (3.) kola tedy žadatel doloží písemný souhlas o užívání tohoto území. Dotčené území musí být buď ve vlastnictví žadatele, nebo musí žadatel prokázat a doložit písemný souhlas o užívání nebo oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>