Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Dotace na podporu projektů realizovaných v urbanizovaném (městském) prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a komunit na území statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • 5. výzva od 6. 6. 2024 do 5. 8. 2024,
  • 6. výzva od 5. 9. 2024 do 4. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, družstvo, nadace, nadační fond, a dále také bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem programu je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném (městském) prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a komunit na území statutárního města Ostravy.
 • Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu.
 • Program je jedním z nástrojů rozvoje a upevnění komunitního života, prostřednictvím spoluutváření míst ve veřejném prostoru sloužících k rekreaci, odpočinku či společnému trávení volného času obyvatelů a návštěvníků města. Prostor se tak díky takovým zásahům stává přirozeným místem setkávání, upevňování sousedských vztahů, ožívá a působí atraktivně.
 • Příklady podporovaných projektů: 
  • Piknikové místo s posezením a grilem, Pěstování zeleniny ve městech (minisady, komunitní zahrady, vyvýšené truhlíky, úpravy předzahrádek u bytových domů a další) Venkovní herny deskových her, Cvičiště nebo výběhy pro psy, dětská a jiná hřiště, Parklety Zpřístupnění zahrad, veřejných vnitrobloků a domovních dvorků či předzahrádek, Zázemí pro komunity a jejich venkovní aktivity, Terapeutické či smyslové zahrady, Veřejné komunitní sportovní prvky, Parklety a mnohé další, které naplňují cíle programu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt činí 500 000 Kč.
 • Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků je 8 mil. Kč po dobu trvání dotačního programu (22. 3. 2023– 31. 12. 2025).

Specifika a omezení:

 • Předmětem dotace nemůže být autorské dílo ve formě sochařského, malířského, uměleckého, výtvarného či jinak umělecky ztvárněného díla, pokud není ve výzvě uvedeno jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru