Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města

Statutární město Ostrava chce aktivně podpořit v rámci dotačního programu obnovu a výměnu reklamního označení stávajících provozoven s cílem dosáhnout jejího kultivovaného provedení zejména ve veřejném prostoru.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti je od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020.

Příjemci podpory:

  • Podnikající osoby, tj. fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž provozovna se nachází na území města Ostravy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace bude podporovat kvalitu a úroveň celkového grafického zpracování exteriéru provozovny a to včetně jejího reklamního označení s výjimkou markýz. Je určena konkrétně na úhradu nákladů na návrh celkového grafického zpracování exteriéru provozovny včetně reklamního označení, jeho výrobu a instalaci.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč.
  • Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70%.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít pouze na projekt realizovaný v období od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021.
  • Žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru