Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy

Dotace na zvýšení komunikativní dovednosti a jazykové kompetence občanů žijících na území statutárního města Ostravy a podpořit tak rovné příležitosti uchazečů o zaměstnání, zároveň zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 04. do 08. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Mateřská škola, základní škola a střední škola se sídlem na území SMO.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na metodickou a jazykovou podporu výuky cizích jazyků a na podporu rozvoje bilingvní výuky, výuky formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning) a cizojazyčné výuky na předškolním, základním a středním stupni vzdělávání.
 • Cílem Programu je zvýšit komunikativní dovednosti a jazykové kompetence občanů žijících na území statutárního města Ostravy a podpořit tak rovné příležitosti uchazečů o zaměstnání, zároveň zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO na Program činí 7,76 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace/příspěvku na jeden projekt je stanovena: 
  • 1. u základní a střední školy na částku 200 tis. Kč.
  • 2. u mateřské školy na částku 100 tis. Kč.
  • 3. u žadatelů dle čl. V. odst. 8 na částku 50 tis. Kč. 
   • MŠ a ZŠ zřizované SMO a městskými obvody SMO nerealizující bilingvní výuku na základě Rozhodnutí MŠMT ČR ani výuku metodou CLIL; tyto školy mohou požádat o peněžní prostředky na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků a další uznatelné náklady, pokud ve školním roce 2022/2023 zavedou výuku formou CLILu či výuku cizího jazyka v MŠ.
 • 3. Maximální výše dotace/příspěvku na jeden projekt je stanovena: 
  • 1. na částku 500 tis. Kč.
  • 2. u žadatelů dle čl. V. odst. 8 na částku 300 tis. Kč. 
   • MŠ a ZŠ zřizované SMO a městskými obvody SMO nerealizující bilingvní výuku na základě Rozhodnutí MŠMT ČR ani výuku metodou CLIL; tyto školy mohou požádat o peněžní prostředky na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků a další uznatelné náklady, pokud ve školním roce 2022/2023 zavedou výuku formou CLILu či výuku cizího jazyka v MŠ.

Specifika a omezení:

 • Peněžní prostředky jsou poskytovány na projekty realizované od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023 a uhrazené nejpozději do 31. 07. 2023.
 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru