Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Ostrava – Program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy

istockphoto-942728804-170667a
Share Button

Dotace na podporu společensky odpovědné činnosti sportovních klubů a subjektů zaměřených na děti a mládež, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, seniory, žáky a studenty škol působících na území SMO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 05. 2022 do 18. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které působí na území SMO, hlavní oblastí jejich činnosti je pohyb, sport a tělovýchova, a které v rámci dotačního programu předloží projekty zaměřené na pohyb a zdravý životní stylu ve prospěch obyvatel statutárního města Ostravy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora společensky odpovědné činnosti sportovních klubů a subjektů zaměřená na děti a mládež, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, seniory, žáky a studenty škol působících na území SMO. Jedná se zejména o posilování kladného vztahu ke sportu, aktivaci k pohybu po pandemii Covid19 prostřednictvím příměstských táborů, trenérů ve školách, programů a aktivit na veřejných hřištích, zpřístupnění sportovních areálů široké a jinak neorganizované veřejnosti, apod.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO na Program činí 10 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemůže být obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Příjemci podpory v rámci Programu se nemohou být:
  • městské obvody statutárního města Ostrava ani jimi zřízené příspěvkové organizace,
  • příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava,
  • organizační složky státu ani jimi zřízené příspěvkové organizace,
  • politické strany a politická hnutí,
  • státní podniky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>