Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Program na podporu sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy

Dotace na zajištění udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizace sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 09. 2023 do 29. 09. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, které mají sídlo na území SMO, hlavní oblastí jejich činnosti je pohyb, sport a tělovýchova, a které v rámci Programu předloží projekty, jejichž cílem je budování či obnova infrastruktury pro tělovýchovnou a sportovní činnost ve prospěch obyvatel SMO.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem Programu je podpořit rozvoj a kvalitní sportovní infrastrukturu, která je nezbytná pro realizaci pohybových aktivit na území statutárního města Ostravy. Cílem Programu je zajištění udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizace sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO na Program činí 15 000 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je oprávněn předložit maximálně 2 žádosti do tohoto Programu, kdy jedna žádost je v maximálním počtu 2 různých akcí s oddělenými rozpočty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru