Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Program na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her

Peněžní prostředky jsou poskytovány na projekty, které jsou realizované na území města Ostravy s celoměstským dopadem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 04. 2022 do 06. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch cílové skupiny občanů města Ostravy, definovaných v rámci témat podpory, nejméně jeden rok.
 • A Právnické a fyzické osoby poskytující sociální služby nebo související aktivity s výjimkou příspěvkových organizací.
 • B Právnické a fyzické osoby poskytující sociální služby nebo související aktivity v oblasti protidrogové prevence mimo příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší bez přístřeší (kód SVZ/LOT/A)
 • (zlepšení vybavenosti zařízení, např. nákup vybavení, nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, nákup vozidla pro účely přepravy handicapovaných osob, terénní úpravy venkovních prostor). Dotaci lze použít i na výdaje investičního charakteru.
 • B. Zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence (kód SVZ/LOT/B)
 • (zlepšení vybavenosti zařízení, potřeb pro aktivizační činnost). Dotaci lze použít i na výdaje investičního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných pro oblast z výnosu daní z hazardních her (Loterie) činí 4,7 mil. Kč.
 • A Minimální výše podpory: 50 000 Kč. Maximální výše podpory: 500 000 Kč.
 • B Minimální výše podpory: 50 000 Kč. Maximální výše podpory: 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedené v těchto Podmínkách, s výjimkou městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací SMO, jiných obcí a krajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru