Přeskočit na obsah

Město Ostrava – Výběrové řízení na poskytnutí dotací pro oblast vzdělávání

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na na finanční podporu vzdělanosti dětí, žáků a studentů na území statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 14. 10. 2015 do 30. 10. 2015.

 Příjemce podpory:

 • Mateřské školy se sídlem na území statutárního města Ostravy.
 • Základní školy se sídlem na území statutárního města Ostravy.
 • Střední školy a školská zařízení zájmového vzdělávání se sídlem na území statutárního města Ostravy.
 • Právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území statutárního města Ostravy, realizující doplňkové a rozšiřující výukové programy pro děti mateřských škol, žáky základních škol, studenty středních škol a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání.

 Typy podporovaných projektů:

 • Celoroční i jednorázové volnočasové aktivity, významné akce celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních škol, studenty středních škol a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání podporované oblasti: čtenářská gramotnost, přírodní vědy a technika, cizí jazyky, rozvoj talentů, finanční gramotnost, společenské programy, výstavy, soutěže, konference, semináře, společné mezinárodní projekty za účelem získání nových poznatků a seznámení se s novými školskými programy.
 • Celoroční i jednorázové volnočasové aktivity pro děti mateřských škol a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání podporované oblasti: rozvoj talentů, přírodní vědy a technika, cizí jazyky, výstavy, soutěže, workshopy pro děti a pro děti s rodiči, jarmarky, společenské programy apod.
 • Doplňkové výukové programy pro děti mateřských škol, žáky základních škol, studenty středních škol, které jsou realizovány školskými zařízeními zájmového vzdělávání a právnickými osobami neziskového charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků: 5 405 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků na jeden projekt: 20 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Peněžní prostředky nelze požadovat na realizaci totožných projektů v různých oblastech.
 • Peněžní prostředky jsou poskytovány pouze na realizaci projektu v kalendářním roce 2016.
 • Peněžní prostředky jsou poskytovány na projekty realizované na území města Ostravy s celoměstským dopadem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru