Přeskočit na obsah

Město Otrokovice — 506/2021 — Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti mládežnického soutěžního sportu ( do 19 let)

Dotace se poskytují na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 19 let žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 02. 2022 do 22. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky se sídlem v Otrokovicích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytují na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 19 let žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti sportu. Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů roku 2022 souvisejících s hlavní činností žadatele, pro kterou je založen, a to konkrétně na: 
  • náklady na cestovné, dopravu, ubytování a startovné na utkání a soutěže dětí a mládeže do 19 let, konané mimo území Otrokovic,
  • náklady na trenéry dětí a mládeže do 19 let hrazené podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ze mzdových prostředků včetně všech zákonných odvodů nebo formou externích dodavatelů (na základě živnostenského nebo podobného oprávnění).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro tento program je 1 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta jen do výše dotace, o kterou žadatel v žádosti požádal.

Specifika a omezení:

 • Základem pro výpočet dotace je skutečný počet sportovců žadatele k datu 31.12.2021, kteří současně splňují následující kritéria:
 • Jsou narozeni v letech 2002 až 2011.
 • K 31. 12. 2021 byli registrováni příslušným sportovním svazem nebo asociací.
 • V průběhu roku 2021 uhradili žadateli o dotaci formou členských, oddílových, nebo jiných příspěvků od členů v souhrnu částku alespoň 200 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru