Přeskočit na obsah

Město Otrokovice — Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na akce v oblasti sportu

Dotace se poskytují žadatelům na náklady spojené s organizováním či pořádáním akce mimořádného významu s mezinárodní účastí v oblasti sportu konané na území města Otrokovice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 01. 2023 do 31. 01. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky se sídlem v Otrokovicích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů dané akce, kterými jsou: 
  • nájemné spojené s pořádáním akce (pronájem sportoviště včetně zázemí),
  • nájem sportovního a technického vybavení a zařízení,
  • materiál, který je během akce zcela či z velké části spotřebován, materiál přímo související s pořádáním akce,
  • doprava materiálu, sportovního a technického zařízení na akci,
  • zdravotní dozor a zajištění akce,
  • činnost, cestovné a ubytování rozhodčích a delegátů,
  • příprava, zabezpečení, pořadatelství, moderování, organizace akce,
  • propagace a reklama akce do maximální výše 10% celkových uznatelných nákladů akce,
  • nealko pitný režim,
  • poháry, medaile,
  • drobné věcné ceny pro soutěžící v limitu do 100 Kč / kus.

Forma a výše podpory:

 • Žadateli může být poskytnuta dotace na akci v rozmezí 5 až 50 tisíc Kč,
 • maximálně však do výše celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce a zároveň nikoliv vyšší než žadatel požádal.

Specifika a omezení:

 • O podaných žádostech bude rozhodnuto v termínu do 30. 06. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru