Přeskočit na obsah

Město Otrokovice — Program pro poskytování dotací na podporu výstavby parkovacích stání na soukromých pozemcích přilehlých k stavbám rodinných domů

Dotace je poskytována na vybudování parkovacích stání na soukromých pozemcích přilehlých k stavbám rodinných domů, které se nacházejí na území města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 04. 2024. Žádosti budou přijímány až do vyčerpání vyčleněných peněžních prostředků, nejdéle však do 30. 11. 2025.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, jež je vlastníkem související stavby rodinného domu včetně jeho přiléhajícího pozemku, na němž je vybudováno parkovací stání, které je předmětem dotace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je poskytována na vybudování parkovacích stání na soukromých pozemcích přilehlých k stavbám rodinných domů, které se nacházejí na území města.
  • Dotace může být poskytnuta na vybudování maximálně dvou parkovacích stání pro rodinný dům.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro tento Program činí 250 000 Kč v rámci jednoho kalendářního roku.
  • Dotace v rámci tohoto Programu je stanovena paušálně ve výši 20 000 Kč na jedno vybudované parkovací stání. Přičemž tento Program připouští poskytnout dotaci maximálně na 2 parkovací stání pro související rodinný dům.

Specifika a omezení:

  • Parkovací stání, které je předmětem dotace podle tohoto Programu, musí být realizováno v době od 01. 01. 2024 do 30. 11. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru