Přeskočit na obsah

Město Pardubice — Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků

Dotaci může získat fyzická či právnická osoba na projekt, který nedostal dotaci z Programů, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice, z důvodu pozdního podání přihlášky nebo jiného zaměření než je určeno v Programech. Výše maximální dotace není určena.

Příjem žádosti:

  • Žádosti budou přijímány do 31. října příslušného roku.

Příjemce podpory:

  • Fyzická či právnická osoba, jejíž projekt nedostal dotaci z Programů, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty, které nedostaly dotaci z Programů (bezbariérovost, cestovní ruch, ekologická výchova, kultura, prevence kriminality, sociální služby, zdravotnické služby a humanitární pomoc, sport, volný čas dětí, mládeže a spolková činnost) z důvodu pozdního podání přihlášky nebo jiného zaměření než je určeno v Programech.

Forma a výše podpory:

  • Maximální dotace na jeden projekt není určena.

Specifika a omezení:

  • Dotovaný projekt musí být realizován a vyúčtován v kalendářním roce, v němž byly finanční prostředky poskytnuty (tzn. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku), nebude-li smluvně dohodnuto jinak.
  • Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči statutárnímu městu Pardubice.
  • Na jeden projekt lze žádat pouze o jednu dotaci od statutárního města Pardubic.
  • Dotace nemůže být udělena městskému obvodu.
  • U žádostí nad 50 000 Kč je nutno doložit potvrzení FÚ o bezdlužnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru