Přeskočit na obsah

Město Pardubice — Program podpory kultury — Advent s vůní perníku

Dotace na podporu realizace projektů (např. adventní trhy, vánoční dílny, vánoční výstavy atd.) v oblasti kultury, které přispívají k zatraktivnění města, zajištění slavnostní vánoční atmosféry, rozšíření a obohacení kulturního života ve městě v adventním období.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 7. do 14. 8. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby vyvíjející aktivity v oblasti kultury na území města Pardubic.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora realizace projektů (např. adventní trhy, vánoční dílny, vánoční výstavy atd.) v oblasti kultury, které přispívají k zatraktivnění města, zajištění slavnostní vánoční atmosféry, rozšíření a obohacení kulturního života ve městě v adventním období.
  • Projekty realizované v období od 2. do 23. prosince 2023.
  • Projekty přispívající k rozšíření centrálních Pardubických adventních trhů pořádaných ve výše uvedeném období na Pernštýnském náměstí do ostatních lokalit centra města (náměstí Republiky, třída Míru, Přihrádek, areál zámku a areál Automatických mlýnů, Tyršovy sady).
  • Projekty reflektující celoměstské téma adventních trhů „Advent s vůní perníku“, který odkazuje na unikátní tradici města v oblasti perníkářství. Podpořené projekty budou zároveň zapojeny do celoměstské kampaně „Advent s vůní perníku“ a budou propagovány prostřednictvím komunikačních kanálů města.
  • Projekty, jejichž délka realizace bude v rozsahu alespoň 4 dnů s minimálně 2‑hodinovým denním programem.
  • Projekty kladoucí důraz na české a regionální tradice.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu činí 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit 80 % z celkových vynaložených nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Na stejný projekt může žadatel požádat o dotaci u statutárního města Pardubice pouze z jednoho zdroje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru