Přeskočit na obsah

Město Pardubice — Program podpory kultury

Dotace na podporu celoroční činnosti a jednorázových kulturních akcí přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Termínem pro podání žádostí o dotaci je: 
  •  podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků,
  • podpora jednorázových projektů konaných 01. 01. 2024 – 30. 06. 20243,
  • podpora dlouhodobých projektů (jednoletých a dvouletých), 
   • 19. 01. 2024 – 07.02.2024.
  • Podpora jednorázových projektů konaných 01. 07. 2024 – 31. 12. 2024. 
   • 25. 03. 2024 – 11. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby vyvíjející aktivity v oblasti kultury na území města Pardubic.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora jednorázových projektů.
  2. Podpora dlouhodobých projektů.
  3. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků.
  4. Podpora reprezentace města (výjezdy): a) v zahraničí, b) v tuzemsku.
  5. Podpora mladých talentů.
  6. Mikrogranty na podporu jednorázových projektů, u nichž maximální možná výše požadované i přidělené výše dotace může činit nejvýše 15 000 Kč na jeden projekt/akci.
  7. Podávání žádostí o dotaci dle vyhlášených témat.

Formy a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu komise příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O poskytnutí dotace na základě žádosti do 50000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o poskytnutí dotace na základě žádosti ve výši nad 50 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.
 • Maximální výše dotace může činit 80 % z celkových vynaložených nákladů na akci či projekt.
 • Zároveň se stanovuje maximální podíl finanční spoluúčasti poskytovatele dotace na celkových nákladech projektu, které přesáhnou částku 500 000 Kč. V tomto případě maximální výše finanční spoluúčasti poskytovatele dotace bude 60 %.
 • Maximální výše poskytnuté dotace v oblasti Podpora jednorázových projektů může činit nejvýše 100 000 Kč na jeden projekt/akci.

Specifikace a omezení:

 • Žadatelé, kteří budou žádat o poskytnutí dotace vyšší než 250 000 Kč, mají povinnost předložené projekty osobně prezentovat na jednání kulturní komise. Termín osobní prezentace bude oznámen tajemníkem kulturní komise.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru