Přeskočit na obsah

Město Pardubice — Program podpory „Pardubičtí tahouni“

Cílem tohoto programu je podpořit projekty, které představují významnou součást kulturního, sportovního a společenského života města, vykazují dlouhodobě vysokou úroveň a kvalitu a zároveň jsou v souladu se strategickými dokumenty města v dané oblasti (Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, Strategie rozvoje cestovního ruchu).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti: od 25. 4. 2023 do 17. 5. 2023.

Příjemce podpory:

  • Právnické i fyzické osoby vyvíjející aktivity v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora projektů, které představují významnou součást kulturního a společenského života města, vykazují dlouhodobě vysokou úroveň a kvalitu a zároveň jsou v souladu se strategickými dokumenty města v dané oblasti (Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, Koncepce cestovního ruchu).
  • Podpora na projekty významné, mající konstantně vysokou kvalitu, deklarující přínos pro město, které jsou pořádané opakovaně.

Forma a výše podpory:

  • O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu pracovní skupiny příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace do 50 000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.
  • Maximální výše dotace může činit 75 % z celkových vynaložených nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Pro každý projekt bude podána samostatná žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru