Přeskočit na obsah

Město Pardubice — Program podpory sportu pro rok 2021 — dotace na výkonnostní sport

Dotace na podporu sportu města Pardubic – výkonnostní sport je podpora sportovních subjektů a sportovních potřeb občanů města Pardubic, zajištění adekvátní přípravy pro sportovce s ambicemi získat nejvyšší umístění na mistrovství republiky, a tím i propagace města Pardubic cestou sportu.

Příjem žádosti:

  • Žádosti budou přijímány od 01. 04. 2021, 05:00:00 hod. do 11. 04. 2021, 23:59:59 hod.

Příjemce podpory:

  • Subjekty – tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně další subjekty, které se podílely na přípravě sportovců, kteří získali bodovaná umístění na mistrovství ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajištění a zkvalitnění sportovní přípravy sportovců.
  • Dotace je poskytována na podporu výkonnostního sportu sportovních oddílů a klubů v Pardubicích.
  • Výkonnostním sportem rozumíme organizovanou pohybovou aktivitu, provozovanou za účelem dosažení co nejvyšší výkonnosti v daném sportu, jejímž prokazatelným výsledkem je umístění v soutěžích mistrovství ČR a dalších vybraných soutěží. Komise pro sport (město Pardubice) podporuje v oblasti výkonnostního sportu takové sportovní kluby a jejich členy, kteří reprezentují město ve sportech, které jsou světově rozšířené, mají jasně danou organizační strukturu a strukturu soutěží domácích i světových.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 5 700 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace.
  • Maximální výše dotace není stanovena. Výše dotace bude vypočtena na základě kritérií uvedených v těchto podmínkách.

Specifika a omezení:

  • Každá dotace musí být nejpozději do 31. 12. 2021 řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru