Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Pardubice – Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit

Share Button

Program podpory volného času je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti dospělých v Pardubicích v oblastech činnosti, které nespadají do sféry žádného z dalších dotačních programů města Pardubice. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 8. 2. 2021, 23:59:59 hod.
  • Prázdninová činnost: od 1. května 2021, 05:00 hod. do 20. května 2021, 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, jejíž hlavní činností je zájmová, vzdělávací, společenská a osvětová činnost s dětmi a mládeží a tato osoba není zapsána ve školském rejstříku vedeném Ministerstvem školství, kultury a sportu a v evidenci dětských skupin vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu, vzdělávání dětí a mládeže.
 • Celoroční spolková činnost dospělých.
 • Jednorázové akce.
 • Prázdninová činnost.
 • Tematické granty.
 • Individuální dotace.

Forma a výše podpory:

 • O návrhu na poskytnutí dotace do 50 000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic.
 • O návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti, jejich přílohách i dalších městu předkládaných souvisejících listinách. Uvedení nepravdivých údajů opravňuje statutární město Pardubice k vyloučení žadatele z procesu poskytování dotací v daném roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>