Přeskočit na obsah

Město Pardubice — Program podpory volnočasových, vzdělávacích aktivit a prorodinných aktivit

Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit (dále také Program) je určen k podpoře volnočasových, vzdělávacích aktivit dětí a mládeže, prorodinných aktivit, spolkové činnosti dospělých a aktivit, které nespadají do programové náplně žádného z dalších dotačních programů statutárního města Pardubice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 20. ledna 2023; 05:00:00 hod. do 13. února 2023; 23:59:59 hod. 

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, jejíž hlavní činností je zájmová, vzdělávací, prorodinná, společenská, osvětová činnost a tato osoba není zapsána ve školském rejstříku vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu, vzdělávání dětí a mládeže.
  • Celoroční činnost spolků a organizací podporujících prorodinné aktivity.
  • Celoroční spolková činnost.
  • Jednorázové akce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem vyčleněných peněžních prostředků: 2 136 300 Kč (z toho max. 10 % na spolkovou činnost dospělých).
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: V případě celoroční spolkové činnosti dospělých je maximální výše požadované a poskytnuté dotace 50 000 Kč. V ostatních případech maximální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout zřizovaným příspěvkovým organizacím a městským obvodům statutárního města Pardubice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru