Přeskočit na obsah

Město Pelhřimov – Obnova fasád a střech objektů v MPR a jejím ochranném pásmu

Podpora je zaměřena na opravu uličních fasád a střech objektů v MPR a jejím ochranném pásmu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. 2022 do 27. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastník objektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je zaměřena na opravu uličních fasád a střech objektů v MPR a jejím ochranném pásmu.
 • Jedná se o objekty, které nejsou prohlášené za kulturní památky.
 • Uznatelné náklady:
  • náklady spojené s opravou fasád a střech objektů, především tzn. např. krov, střešní krytina, komíny, oplechování, fasáda, okna, mříže do oken, vrata, vstupní dveře do objektu, lešení aj. Neuznatelné náklady, především: náklady na reklamní zařízení, antény, zateplení, projektovou a inženýrskou činnost, nástavby a přístavby objektů, provizorní úpravy objektů a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace: 
  • Max. 20 % uznatelných nákladů na daný kalendářní rok,
  • maximální výše dotace 200 000 Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků: 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Časový harmonogram realizace projektu: Leden 2022 – prosinec 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru