Přeskočit na obsah

Město Pelhřimov — Podpora sociální oblasti

Dotace na zkvalitňování infrastruktury a služeb v oblasti sociální a zdravotní péče a zvyšování jejich efektivity a rozsahu s cílem zajistit trvalý růst kvality života pro všechny skupiny obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 4. 2022 do 4. 5. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby aktivní v sociální oblasti se sídlem v Pelhřimově, popř. působící v katastrálním území Pelhřimov a jeho místních částech (realizující podporovanou aktivitu v daném území). Příjemcem podpory také může být i právnická osoba se sídlem mimo katastrální území Pelhřimov (v případě služeb, které nejsou zajišťovány poskytovateli působícími na území města Pelhřimova).

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora projektů a aktivit v sociální oblasti (včetně společensko – sportovního vyžití, osvětové činnosti), směřující ke zkvalitnění a realizaci sociálních a veřejně prospěšných programů pro občany města Pelhřimova a místních částí.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků: 250 000 Kč.
  • Maximální výše dotace: 
    • Max. 80 % uznatelných nákladů na daný projekt vynaložený v roce 2022,
    • max. 45 000 Kč/ projekt.

Specifika a omezení:

  • Lokalizace projektů: Území města Pelhřimova, území jeho místních částí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru