Přeskočit na obsah

Město Písek — podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování na sportovní činnost

Účelem tohoto programu je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 06. 2021 do 14. 06. 2021. 

Příjemci podpory:

  • Dotace lze poskytnout žadatelům, kteří mají sídlo, resp. trvalý pobyt na území města Písku a trvale pečují o děti a mládež do 20 let věku nejméně dva roky k datu podání žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem tohoto programu je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.

Forma a výše podpory:

  • Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení předmětné výzvy v alokované částce 1 895 000 Kč.
  • Maximální výše jedné dotace není stanovena vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé žádosti budou posuzovány na základě bodového hodnocení sportovních oddílů.

Specifika a omezení:

  • Podmínky pro poskytnutí dotace:

    • Podmínkou podání žádosti je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) byla registrována v oddílu, který má sídlo na území města Písku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru