Přeskočit na obsah

Město Písek — Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých

Dotace na podporu financování sportu dospělých. Dotační program je určený pro výkonností a vrcholový sport pouze v kategorii dospělých.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 01. 2024 do 15. 01. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby nebo fyzická osoba starší 18 let, jejich činnost je orientovaná na sportovní aktivity nekomerčního charakteru.
  • Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří mají sídlo, resp. trvalý pobyt na území města Písku.
  • Dále žadatel musí splňovat podmínku dlouhodobého systému přípravy mládeže, a to nejméně 5 let k datu podání žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem tohoto programu je podpora financování sportu dospělých. Dotační program je určený pro výkonností a vrcholový sport pouze v kategorii dospělých.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: Finanční prostředky ve výši 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše jedné dotace není stanovena vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé žádosti budou posuzovány na základě bodového hodnocení sportovních oddílů.

Specifika a omezení:

  • O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby a družstva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru