Přeskočit na obsah

Město Písek — Program na podporu kultury a cestovního ruchu — Jednorázová dotační podpora

Dotační program přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje města Písek a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 11. 2022 do 02. 12. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obecným cílem dotačního programu je:
  • a) rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Písek a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí,
  • b) podpora cestovního ruchu jako důležitého nástroje rozvoje prosperity města Písek a jeho okolí s důrazem na zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení délky jejich pobytu, tvorby turistických balíčků, marketingových aktivit a podporu mimosezónního cestovního ruchu.
 • MIKROGRANTY – Projekty malého rozsahu.
 • REPREZENTACE MĚSTA – Doprava a ubytování při akcích podporujících kulturu a cestovní ruch s partnerskými a přátelskými městy a propagace města v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • MIKROGRANTY:
  • Požadovaná min. výše dotace v jednotlivém případě činí 10 000 Kč.
  • Požadovaná max. výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč.
 • REPREZENTACE MĚSTA:
  • Požadovaná min. výše dotace v jednotlivém případě činí 10 000 Kč.
  • Požadovaná max. výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč. 
 • Max. podíl dotace města z celkových nákladů projektu: Nepodnikatelské subjekty max. 80 %, Podnikatelské subjekty max. 50 %.

Specifika a omezení:

 • Subjekt může podat maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru