Přeskočit na obsah

Město Písek — Program Záštita starosty/starostky

Dotačním programem se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě finančně podílejí. Aktivity jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Příjem žádostí:.

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci: 
  • 1. výzva: od 01. 02. 2024 do 28. 02. 2024.
  • 2. výzva: od 01. 08. 2024 do 12. 08. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které realizují aktivitu/akci kulturního, sportovního nebo volnočasového a společenského  charakteru ve městě Písek nebo svoji aktivitou/akcí město Písek propagují.

Typy podporovaných projektů:

 • Tento dotační program na podporu aktivit/akcí:
  • a) kulturních,
  • b) sportovních,
  • c) volnočasových a společenských.
 • Program je vyhlášen jako neinvestiční podpora a pro všechny druhy platí, že nebudou podpořeny zejména aktivity s převahou komerčního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Záštita na podporu kulturních aktivit: 
  • a) Celkovou alokaci, která činí 200 000 Kč ročně a zastupitelstvo města ji schvaluje jako součást rozpočtu města na příslušný kalendářní rok na kapitole odboru školství a kultury na Záštity na podporu kulturních aktivit. Udělení těchto Záštit je v kompetenci starostky/starostky města.
  • b) Maximální výši dotace v jednotlivém případě, která činí 20 000 Kč. Záštity se poskytují až do vyčerpání alokované částky v rozpočtu města Písku na příslušný kalendářní rok.
 • Záštita na podporu sportovních aktivit: 
  • a) celkovou alokaci, která činí 200 000 Kč ročně a zastupitelstvo města ji schvaluje jako součást rozpočtu města na příslušný kalendářní rok na kapitole odboru školství a kultury na Záštity na podporu sportovních aktivit. Udělení těchto Záštit je v kompetenci starostky/starostky města.
  • b) maximální výši dotace v jednotlivém případě, která činí 20 000 Kč. Záštity se poskytují až do vyčerpání alokované částky v rozpočtu města Písku na příslušný kalendářní rok.
 • Záštita na podporu volnočasových a společenských aktivit: 
  • a) celkovou alokaci, která činí 100 000 Kč ročně a zastupitelstvo města ji schvaluje jako součást rozpočtu města na příslušný kalendářní rok na kapitole odboru školství a kultury na Záštity na podporu volnočasových a společenských aktivit. Udělení těchto Záštit je v kompetenci starostky/starostky města.
  • b) maximální výši dotace v jednotlivém případě, která činí 10 000 Kč. Záštity se poskytují až do vyčerpání alokované částky v rozpočtu města Písku na příslušný kalendářní rok.
 • Město Písek poskytne dotaci maximálně do výše 90 % rozpočtovaných celkových nákladů na daný projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemůže současně žádat o dotaci na stejnou aktivitu, ve stejném časovém období, z více dotačních programů města. Rovněž nelze žádat na dofinancování aktivity, která je již podpořena z finančních prostředků města Písek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru