Přeskočit na obsah

Město Písek- Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotace na podporu a rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města Písku. Cílem Zásad je podpořit činnost především dětí a mládeže do 20 let a umožnit jim kvalitně trávit volný čas.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 08. 01. 2024 do 15. 01. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, která je zastoupena statutárním orgánem se sídlem na území města Písek, jejichž činnost je nekomerčního charakteru (zejména neziskové zájmové organizace, spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, nadace, nadační fondy, církve apod.), a to prostřednictvím osoby, která je oprávněna za ně jednat.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem Zásad je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře a rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města Písku. Cílem Zásad je podpořit činnost především dětí a mládeže do 20 let a umožnit jim kvalitně trávit volný čas.
  • Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 80 000 Kč.
  • Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města roku 2024.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který má působnost na území města Písku, v jehož členské základně je z celkového počtu členů nejméně 60 % mládeže do 20 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru