Přeskočit na obsah

Město Písek — Výzvy k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace

Účelem těchto programů je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2023 do 13. 01. 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby nebo fyzická osoba starší 18 let, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity nekomerčního charakteru.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem těchto programů je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu. 
  • Částka dotace bude rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele s přihlédnutím k těmto kritériím:
   a) počet aktivních (tj. platí členské příspěvky) registrovaných členů,
   b) zapojení v celoročních pravidelných soutěžích, cvičeních a přípravě,
   c) výběr členských příspěvků ve výši nejméně 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na člena ročně (bez rozdílu věku).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 
  • III. a) činnost – finanční prostředky ve výši 3 520 000 Kč.
   III. b) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů – finanční prostředky ve výši 4 600 000 Kč.
 • Maximální výše jedné dotace není stanovena vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé žádosti budou posuzovány na základě bodového hodnocení sportovních oddílů.

Specifika a omezení:

 • Dotace lze poskytnout žadatelům, kteří mají sídlo, resp. trvalý pobyt na území města Písku a trvale pečují o děti a mládež do 20 let věku nejméně dva roky k datu podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru