Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2020–2023

Dotace je určena pro žadatele z Plzně (nebo realizující projekt či kulturní činnost v Plzni) na špičkové kulturní a umělecké projekty a významnou kontinuální kulturní a uměleckou činnost (hudba, tanec, literatura, divadlo, výtvarné umění aj.) směřující k veřejné prezentaci. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci budou přijímány od 22. března do 15. května 2019.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, která má sídlo v Plzni, realizuje kulturní činnost nebo projekt na území tohoto města.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace na celoroční provoz a činnost kulturních právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a které poskytují významnou veřejnou službu a realizují kontinuální činnost na území města Plzně (dále jen činnost).
 • Dotace na významné kulturní a umělecké projekty, které jsou dlouhodobé nebo pravidelně se opakující a realizované na území města Plzně (dále jen projekt).
 • Významná kontinuální umělecká a kulturní činnost realizovaná na území města Plzně (hudba, tanec, literatura, divadlo, výtvarné umění, alternativní umění aj.).
 • Podpora činnosti a významných kvalitních projektů  zaměřená na zajištění jejich trvalé udržitelnosti.
 • Významné regionální kulturní a umělecké projekty a mezioborové projekty.
 • Podpora umělecké tvorby dětí, mládeže, studentů a začínajících autorů.
 • Významné projekty podporující a rozvíjející regionální kulturní tradice a místní kulturní prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované dotace činí 250 000 Kč.
 • Z dotace může být hrazeno maximálně 70 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru