Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Plzeň – Dotační program – Aktivity v oblasti sociálního začleňování

key-2323278__340
Share Button

Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města a osoby v něm žijící potřebná.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze odevzdat pouze v termínu od 09. 05. 2022 do 11. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR:
  • žadatel musí vykonávat veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti (sociálně vyloučení nebo vyloučením ohrožení, cizinci, etnické menšiny, lidé bez domova nebo v nestandardním bydlení, pracovníci pracující s cílovými skupinami této výzvy) a tuto činnost mít zakotvenou ve svých stanovách (zřizovací listině),
  • žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace lze poskytnout na financování projektů reagujících na tyto oblasti:

  • podpora osob bydlících v nevyhovujícím bydlení při hledání lepší formy bydlení (nájemní, podnájemní, ubytovací);
  • podpora klienta při získání a udržení si zaměstnání, včetně přímé podpory klienta
  • i pracovníka/mentora atp. a zaměstnavatele;
  • aktivity vedoucí ke zvyšování kvality a odbornosti sociální práce s lidmi se zkušeností s bezdomovím;
  • realizace zimních opatření zacílených na eliminaci poškození zdraví nebo úmrtí lidí v bezdomoví vlivem mrazů – zima 2022/2023, včetně zajištění místa realizace, personálního zabezpečení, souladu s legislativou, přílohou žádosti je provozní řád
  • a smlouva o zajištění místa;
  • aktivity zajištující podporu kvalitního stravování lidí v bezdomoví v souladu s platnou legislativou;
  • podpora pilotních projektů, které mohou zavést nebo zavádějí osvědčené postupy realizované v jiných městech i zemích s cílem začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením;
  • podpora projektů, které komplexním způsobem podporují sociální začleňování ohrožených osob žijících na území města Plzně, včetně analýz a výzkumů;
  • aktivity vedoucí k prevenci ztráty bydlení mimo bydlení v bytech vlastněných městem Plzeň;
  • aktivity zaměřené na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče určené pro lidi se sníženým přístupem ke standartní zdravotní péči.

Forma a výše podpory:

 • Minimální alokovaný objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022, je 2 500 000 Kč.
 • Maximální částka žádosti je 1 000 000 Kč,
 • minimální částka je stanovena na 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.
 • Každá organizace může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost. Žádost může obsahovat více aktivit reagujících na jednotlivé dotační priority uvedené v čl. 1 tohoto Vyhlášení.
 • Projekt, na který je dotace požadována, musí z větší části realizovat projektové aktivity na území statutárního města Plzně. V případě, že to není možné kvůli charakteru projektu, tak musí být většina klientů občany statutárního města Plzně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>