Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Dotační program — Aktivity v oblasti sociálního začleňování

Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města a osoby v něm žijící potřebná.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze odevzdat pouze v termínu od 15. 04. 2024 do 26. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR: 
  • žadatel musí vykonávat veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti (sociálně vyloučení nebo vyloučením ohrožení, cizinci, etnické menšiny, lidé bez domova nebo v nestandardním bydlení, pracovníci pracující s cílovými skupinami této výzvy) a tuto činnost mít zakotvenou ve svých stanovách (zřizovací listině),
  • žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tento dotační program je zaměřen na cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením: 
  • osoby žijící na ulici; osoby v nestandardním a nízko kvalitním bydlení a osoby bez domova, nebo ohrožené ztrátou bydlení; osoby vylučované z trhu s bydlením a z pracovního trhu; rodiny s dětmi; cizince; osoby v krizi; oběti domácího násilí a TČ; etnické menšiny; osoby pracující v pomáhajících profesích, pracovníci v sociálních službách apod.; osoby propuštěné z VTOS/VV a opouštějící ústavní výchovu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální alokovaný objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2024, je 2 500 000 Kč.
 • Maximální částka žádosti je 1 200 000 Kč,
 • minimální částka je stanovena na 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každá organizace může v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně dvě žádosti. Každá žádost může obsahovat více aktivit reagujících na jednotlivé dotační priority uvedené v čl. 1 tohoto Vyhlášení. Pokud žadatel předloží dvě žádosti, mělo by být z žádostí zřejmé, že aktivity předloženého projektu a cíle projektu jsou odlišné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru