Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Dotační program — INKUBACE FIREM

Dotace na podporu vzniku a rozvoje mladých a inovativních firem z Plzně, kterého bude dosaženo díky zapojení vybraných firem do inkubačního programu realizovaného v Podnikatelském a inovačním centru BIC.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. 6. 2024, 12:00 do 16. 8. 2024, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt — MSP.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem Programu je podpora vzniku a rozvoje mladých a inovativních firem z Plzně, kterého bude dosaženo díky zapojení vybraných firem do inkubačního programu realizovaného v Podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň). 
  • Podpořeny budou firmy ve fázi:
    • a) vzniku – tj. firmy, jejichž value proposition ještě není dostatečně ověřená na trhu a dá se předpokládat, že se jejich produkt/služba bude muset přizpůsobit a dopracovat – firma potřebuje dokončit svůj produkt/službu, najít vhodný obchodní model i cílový trh či jeho segment a zpracovat si svůj podnikatelský plán;
    • b) rozvoje – tj. firmy, jejichž value proposition je ověřená na trhu, produkt/služba je komerčně uplatnitelný – firma potřebuje vyrůst, tzn. např. obsadit další trhy, získat zaměstnance, rozvinout procesy či získat další externí financování (např. připravit se na vstup investora).

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu města Plzně na podporu stanoveného účelu je 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora z tohoto Programu, se považuje období od data podání žádosti do 31. 5. 2025. Tato doba je zároveň dobou realizace Projektu, tzn. Projekt může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti a ukončen nejpozději 31. 5. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat způsobilé náklady projektu (za vznik nákladu se považuje okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění, tzn. datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře, datum reálného vykonání prací nebo služeb. Tyto náklady musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Žadatele/Příjemce nejpozději do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru