Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů se sídlem na území města Plzně. Smyslem programu je podpora neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 25. 4. 2024 8. 5. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze subjekt, který nebyl podpořen v dotačním programu č.: 230078 (Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2024, podání žádostí od 1. 1. do 31. 1. 2024).
  • Žadatelem může být pouze subjekt vykazující na území města Plzně sportovní činnost.

Typy podporovaných projektů:

  • Kategorie A — Do kategorie A budou vybrány nejkvalitnější projekty činnosti tréninkového centra mládeže.
  • Kategorie B – Provozní dotace – organizace nezařazené v kategorii A provozující pravidelnou tréninkovou činnost.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí 4 000 tis. Kč.
  • Maximální částka žádosti je 750 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky vůči městu Plzni, jeho příspěvkovým organizacím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru