Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. ledna do 31. ledna 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost.
  • Žádost o dotace pro handicapované sportovce je možno podávat prostřednictvím tělovýchovné organizace nebo samostatně jako fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí přibližně 13 milionů Kč. 
  • Výši podpory vypsaného dotačního programu určuje Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky vůči městu Plzni, jeho příspěvkovým organizacím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru