Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Plzeň – Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je podpora realizace  vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování (celoroční projekty i jednorázové akce).

Příjem žádostí:

 • Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba s živnostenským oprávněním.
 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.

Typy podporovaných projektů:

 • Neinvestiční náklady žadatele v roce 2021 v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.
  • Materiální vybavení.
  • Ceny do soutěží.
  • Nájemné prostor k realizaci volnočasových projektů v oblasti výchovy a vzdělávání.
  • Cestovné a ubytování při pobytech.
  • Vstupy do kulturních a sportovních zařízení při doplňkových volnočasových aktivitách apod.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 1 900 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.
 • Jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat nejvýše jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>