Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, jejichž sídlo, případně sídlo své pobočky, musí mít ve městě Plzni a předložený projekt má prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

  • Termín pro odevzdání žádostí je od 1. 10. 2022 do 15. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba s živnostenským oprávněním.
  • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je podpora realizace vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování (celoroční projekty i jednorázové akce). Dotace není určena na čistě sportovní aktivity dětí a mládeže.
  • Neinvestiční náklady žadatele v roce 2023 v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže (materiální vybavení, ceny do soutěží, nájemné prostor k realizaci volnočasových projektů v oblasti výchovy a vzdělávání, cestovné a ubytování při pobytech, vstupy do kulturních a sportovních zařízení při doplňkových volnočasových aktivitách a pod).

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 1 900 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.
  • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.
  • Jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat nejvýše jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru