Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a partnerská města Plzně

Dotace na podporu realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový a domácí turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně, dále pak podpora aktivit souvisejících s rozšiřováním spolupráce s partnerskými městy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 1. 2024 do 22. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku,
 • b) fyzická osoba s živnostenským oprávněním,
 • c) projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora bude směřována projektům či aktivitám, které mají potenciál stát se akcemi na území města Plzně a mající nadregionální přesah: 
  • projektům kulturního, sportovního i společenského významu,
  • aktivitám s prokazatelnou atraktivitou i pro mimoplzeňské návštěvníky,
  • propagaci za hranicemi plzeňského regionu (jedná se o projekty, o nichž se pozitivně bude psát v mimoplzeňských médiích – preference směrem k celostátním a zahraničním médiím).

Forma a výše podpory:

 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových nákladů projektu z rozpočtu města.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků je 1 400 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí přesáhnout 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být právnická, resp. fyzická osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru