Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Jednoletý dotační program na podporu rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava, vydání publikace apod.).

Příjem žádostí:

  • Termín pro odevzdání žádostí je od 4. září do 9. října 2017.

Příjemce podpory:

  • Právnická osoba nezaložená za účelem podnikání, která má registrovaný hlavní předmět své činnosti v oblasti kultury a umění.

Typy podporovaných projektů:

  • Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti žadatelů, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci min. 3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program činí 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše požadované dotace činí 20 000 Kč, maximální výše požadované i poskytnuté dotace činí 250 000 Kč včetně.
  • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových ročních nákladů.

 Specifika a omezení:

  • O dotace na celoroční činnost nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace.
  • Přidělené finanční prostředky lze čerpat od 1. ledna 2018 do 31. 12. 2018.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru