Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů

Dotace na podporu oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou inovativní mezioborové projekty zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod.  Dále budou podporovány kulturně – komunitní aktivity. Důraz bude kladen na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti a přínos projektu pro město Plzeň.

Příjem žádostí:

 • Termín pro odevzdání žádostí je od 1. října do 2. listopadu 2020.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba s živnostenským listem.

Typy podporovaných projektů:

 • I.  Dotace na podporu oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou inovativní mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod.  Dále budou podporovány kulturně komunitní aktivity. Důraz bude kladen na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti a přínos projektu pro město Plzeň.
 • II. Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů. Podporovány budou projekty, které jsou veřejně prezentovány, propojující uměleckou tvorbu a vzdělávací složku a projekty s cílem aktivizovat „malého/mladého diváka či tvůrce“.
 • III. Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic. Dotace na podporu projektů rozvíjejících a prohlubujících historické a kulturní povědomí občanů města Plzně, podporu kulturních tradic a lidových zvyklostí a připomenutí významných plzeňských osobností a událostí. Preferovány budou rovněž lokální kulturní akce s víceletou tradicí, a to v Plzni a výjimečně v bezprostředním okolí.
 • IV. Podpora reprezentace plzeňské kultury. Dotace je určena pro jednotlivce nebo spolky reprezentující město Plzeň svou činností v oblasti kultury v ostatních městech České republiky v rámci prestižních festivalů, koncertů, soutěží či přehlídek celostátního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových ročních nákladů projektu.
 • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.

 Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat maximálně 2 žádosti.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni.
 • Žadatelem nemohou být organizační složky státu, obce, územní samosprávné celky a statutárním městem Plzeň zřízené, založené a spolu založené organizace (vyjma příspěvkových organizací vyšších územně samosprávních celků).

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru