Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů

Dotace na podporu oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod. Dále budou preferovány lokální kulturní akce s víceletou tradicí.

Příjem žádostí:

 • Termín pro odevzdání žádostí je od 12. 12. 2022, 0:00:01 do 13. 1. 2023, 12:00:00.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (s živnostenským oprávněním), která je registrována dle právních předpisů platných v ČR a realizuje projekt na území statutárního města Plzně.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace na podporu oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod. Dále budou preferovány lokální kulturní akce s víceletou tradicí (opakující se).
 • Podporovány budou nové a inovativní projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce apod. Důraz bude kladen na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti a přínos projektu pro město Plzeň.
 • Dotace je určena pro jednotlivce nebo spolky se sídlem na území města Plzně, kteří reprezentují město Plzeň svou činností v oblasti kultury v ostatních městech České republiky v rámci prestižních festivalů, koncertů, soutěží či přehlídek celostátního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových ročních nákladů projektu.
 • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.

 Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat maximálně 2 žádosti.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni.
 • Žadatelem nemohou být organizační složky státu, obce, územní samosprávné celky a statutárním městem Plzeň zřízené, založené a spolu založené organizace (vyjma příspěvkových organizací vyšších územně samosprávních celků).

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru