Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Jednoletý dotační program oblasti kultury

Dotační program je určen pro žadatele jako podpora provozu kontinuální umělecké a kulturní činnosti a netýká se podpory pro noviny a časopisy v tištěné a elektronické podobě (vyjma odborných časopisů a periodik).

Příjem žádostí:

  • Termín pro odevzdání žádostí je od 2. října 2023 do 6. listopadu 2023 do 12:00 hodin.

Příjemce podpory:

  • Právnická osoba, která je registrována dle právních předpisů ČR a splňuje všechny předepsané podmínky pro provozování činnosti v oblasti kultury a umění.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti žadatelů, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci min. 3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
  • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových ročních nákladů projektu.
  • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.

 Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze 1 žádost.
  • Žadatelem nemohou být organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru