Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

Dotační program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. 

Příjem žádostí:

 • Termín uzávěrek odevzdání žádostí o dotaci:

  • 22. 5. 2023 do 12:00 hodin.
  • 11. 9. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba s živnostenským oprávněním nebo bez tohoto oprávnění, ale s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. Projekt musí směřovat k veřejné prezentaci.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované i poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše požadované i poskytnuté dotace činí 30 000 Kč včetně.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových nákladů projektu.
 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat  maximálně 2 žádosti o dotaci na 2 různé projekty.
 • Žadatelem nemohou být organizační složky státu, obce, územní samosprávné celky a statutárním městem Plzeň zřízené organizace (vyjma příspěvkových organizací vyšších územně samosprávních celků).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru