Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava apod.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října do 2. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba nezaložená za účelem podnikání, která má registrovaný hlavní předmět své činnosti v oblasti kultury a umění; provozuje kulturní a uměleckou činnost na území statutárního města Plzeň, která je registrována dle zvláštních právních předpisů platných v ČR, splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování činnosti v oblasti kultury a umění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Neinvestiční dotace je poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci min. 3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).
 • Tento dotační program se netýká podpory pro noviny a časopisy v tištěné a elektronické podobě (vyjma odborných časopisů a periodik). 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových ročních nákladů projektu.
 • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat maximálně 1 žádost.
 • Činnost se koná na území statutárního města Plzeň.
 • Žádost je vyplněna úplně, formálně i věcně správně, se všemi povinnými přílohami.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru