Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Termín pro odevzdávání žádostí je  od 2. 1. 2023, 07:00 do 31. 1. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Organizace vykazující na území města Plzeň sportovní činnost.
 • Žádost o dotace pro handicapované sportovce je možno podávat prostřednictvím tělovýchovné organizace nebo samostatně jako fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je možné čerpat pouze jako příspěvky na krytí části nákladů spojených se zajištěním pořádání sportovních akcí a organizovaných sportovních činností, za předpokladu finanční spoluúčasti žadatele.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí minimálně 15 mil. Kč (podléhá schválení rozpočtu města na rok 2023). Maximální částka žádosti je 750 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Rozdělní žadatelů do jednotlivých kategorií:

  • A – Plzeňské tréninkové centrum mládeže (PTCM).
  • B – Provozní dotace – organizace nezařazené v kategorii A provozující pravidelnou
  • tréninkovou činnost.
  • C – Organizátoři významných sportovních akcí.
  • H – Hendikepovaní sportovci.
 • Podmínkou pro získání dotace je sídlo organizace ve městě Plzni, sportovní činnosti zajišťují na území města Plzně a činnosti jsou zaměřeny pro občany města Plzně.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru